Følgende gælder for ClubFM

Fra den 25. maj 2018 har hele Europa fået en ny fælles lov om behandling af persondata, kaldet Persondataforordningen. Formålet med den nye lovgivning er at styrke beskyttelsen af enkeltpersoners personlige oplysninger.

ClubFM's dataansvar

Vi behandler i et mindre omfang personoplysninger og har i kraft af den nye persondataforordning, udformet denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål.

Vores tekniker er dataansvarlig, og i samarbejde med ham,
sikrer vi at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

 • Jydefyr her på siden.
 • Telefonnr.: Skriv til ham, så kan i få kontakt på den måde.
 • Mail: privatliv@ClubFM.dk

Vi behandler følgende personoplysninger

 • Fornavn (mellemnavn) Efternavn
 • Køn
 • Bopæl(by)
 • Oprettelsesdato
 • Fødselsdato
 • Telefonnummer (hvis angivet)
 • E-mailadresse
 • Facebook-profilbillede
 • Facebook-link
 • IP

Vi har ikke andre oplysninger, end dem du selv har givet os, bl.a. ved din oprettelse.

ClubFM's formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
ClubFM's berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen).

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer, privatpersoner eller myndighederne, med mindre der foreligger noget kriminelt herom.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

I samarbejde med vores tekniker, opbevarer vi dine oplysninger i mindst 15 mdr. efter din sidste aktivitet.
Alle med en profil på ClubFM bliver automatisk kontaktet via mail 30 dage inden dette, mhp. om profilen skal slettes eller bevares.

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

 • Ovenstående kan tage op til 30 dage efter anmodning.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.
Kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger,
gennemfører vi ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan IKKE selv slette din profil. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.
Ved ændringer vil datoen blive anført i dette dokument.

Billeder på internettet/Facebook

Offentliggørelse på internettet af billeder af genkendelige personer betragtes som en elektronisk behandling af personoplysninger.
Dette gælder uanset om billedet er ledsaget af en tekst, der identificerer den pågældende.
Persondatalovens regler skal derfor være opfyldt, for at en sådan behandling lovligt kan finde sted.

Situationsbilleder

Disse defineres i denne sammenhæng som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet.
Det kunne f.eks. være gæster, legende børn eller besøgende.

Portrætbilleder

Som altovervejende udgangspunkt kræver det et samtykke at offentliggøre portrætbilleder på internettet.